Đêm lạnh ở chợ hoa Tết

Chợ hoa đêm cuối năm lạnh cóng. Người đi chợ co ro trong cái rét cố bán nốt những mớ hoa kiếm tiền ăn Tết. Hoa năm nay thiếu nhưng không đắt.

Source: Báo Thể Thao Văn Hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.