Tag Archives: đại diện

TGĐ Công ty CP mía đường La Ngà từ chức, cổ đông hoang mang

Chiều 26/10, đại diện của công ty TNHH Thành Công (chiếm 35% CP) của Công ty CP mía đường La Ngà (MĐLN) cho biết vừa nhận được giấy mời tham dự cuộc họp ngày 27/10 của HĐQT MĐLN để xem xét đơn xin từ chức của ông Trần Văn Ngà, Tổng giám đốc mới của MĐLN. Continue reading